Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53844
Title: Bạo hành trẻ em
Keywords: Bạo hành
Trẻ em
Abstract: Báo cáo đưa ra những kiến thức liên quan đến việc giáo dục trẻ em cụ thể là những vấn đề liên quan đến bạo hành trẻ em.
Issue Date: 2018
Type: Báo cáo
Extent: 21 trang, pdf
Method: Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • bao_hanh_tre_em_-_thu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 94,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.