Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53867
Title: Fisma Quarterly Reporting Update - FY 2019 Q2 Overview
Other Titles: Cập nhật báo cáo quý 2 năm 2019 của Đạo luật an ninh mạng (Fisma)
Authors: USAID, USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Fisma Quarterly
Hàng quý
Abstract: Nửa đầu năm tài chính 2019 đã đánh dấu những cải tiến của chương trình an ninh thông tin của Cơ quan an ninh. Báo cáo cũng đặt ra những bước tiếp theo để chuẩn bị cho sự kiểm toán fisma của Q3 - 2019. USAID tiếp tục nhắm mục tiêu đáo hạn cấp 4 (chương trình bảo mật thông tin hiệu quả) cho tất cả các chức năng chính trong đợt kiểm toán fisma của năm tài chính 2019 sẽ kết thúc vào Q4-2019.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2019-07
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/reports-and-data/fisma-quarterly-reporting-update/fy2019-q2
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/reports-and-data/
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • FY2019_FISMAQuarterlyReport_Q2_July2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 86,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.