Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53878
Title: Báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Authors: Ủy ban Kinh tế
Keywords: Kinh tế-xã hội
Năm 2010
Năm 2011
Quốc hội
Báo cáo
Khóa XII
Abstract: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về việc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 (kết quả đạt được; hạn chế, bất cập); phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 (mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu; nhiệm vụ, giải pháp cụ thể).
Issue Date: 2010-10-18
Type: Báo cáo thẩm tra
Extent: 12 trang; pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XII. Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 20.10 đến ngày 26.11.2010)
Language: vi
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_UBKT_PhtrienKTXH2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 282,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.