Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53886
Title: Bản góp ý vào Dự thảo Luật An ninh mạng lần thứ 14
Authors: Mai Anh
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
An ninh mạng
Luật An ninh mạng
Abstract: Góp ý của TS Mai Anh - Hiệp hội Tin học viễn thông HN của Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017. Bài viết có nội dung chính gồm ý kiến chung và những góp ý cụ thể vào văn bản dự thảo của tác giả.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2017-10-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.-Mai-Anh-HH-Tin-học-viễn-thông-HN-051046-02.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 186,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.