Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53889
Title: Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật An ninh mạng
Authors: Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
An ninh mạng
Luật An ninh mạng
Abstract: Đóng góp ý kiến của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam của Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017. Phạm vi điều chỉnh và một số nội dung của Luật an ninh mạng có liên quan tới hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Bởi vậy, là một hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam có một số ý kiến đóng góp vào Dự án luật An ninh mạng (dự thảo lần 14, ngày 25/9/2017).
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2017-10-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự án luật an ninh mạng ngày 09/10/2017
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.-VNISA-Gop-ý-dự-thảo-Luat-ANM-của-VNISA-V.3-ngay_2_10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 204,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.