Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53912
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.date.issued1987-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53912-
dc.description.abstractCông ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên của thế giới được thông qua ngày 16 tháng 11 năm 1972 là sự thỏa thuận giữa các bên về việc bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiện của thế giới.-
dc.format.extent11 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.subjectCông ướcvi
dc.subjectBảo vệvi
dc.subjectDi sảnvi
dc.subjectVăn hóavi
dc.subjectThế giớivi
dc.subject1972vi
dc.titleCông ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên của thế giới (Thông qua ngày 16 tháng 11 năm 1972)vi
dc.typeVăn bản pháp luậtvi
dc.source.methodWebsite của Đảng Cộng sản Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.