Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53916
Title: FY 2021 Congressional Budget Justification - Department of State, Foreign Operations and related programs
Other Titles: Báo cáo ngân sách Quốc hội năm 2021 của Bộ Ngoại giao, hoạt động đối ngoại và các chương trình liên quan
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Department of Star
Bộ Ngoại giao
Foreign Operatio
Hoạt động đối ngoại
Abstract: Bài báo cáo đặt ra yêu cầu ngân sách của Tổng thống cho năm tài chính 2021 đối với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là 41 tỷ đô la, bao gồm 19,6 tỷ đô la trong quỹ USAID quản lý hoàn toàn hoặc một phần. Yêu cầu ngân sách của Tổng thống cam kết phục vụ nhu cầu của công dân Mỹ, đảm bảo an toàn, thúc đẩy sự thịnh vượng, bảo vệ quyền của họ và bảo vệ các giá trị của họ như đã nêu trong Chiến lược an ninh quốc gia (NSS)
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 140 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/cj
Language: en
Right: https://www.usaid.gov
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • FY-2021-CBJ-Final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.