Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53917
Title: Usaid Fisma quarterly reporting update - FY 2019 Q3 Overview
Other Titles: Cập nhật báo cáo hàng quý về Đạo luật an ninh mạng của Usaid - cái nhìn tổng thể trong quý 3 năm tài chính 2019
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Overview
Nhìn tổng thể
An ninh mạng
Abstract: Văn phòng tổng thanh tra của Usaid tiến hành kiểm toán Đạo luật an ninh mạng để đánh giá sự trưởng thành của chương trình bảo mật thông tin. Fisma yêu cầu bắt buộc mỗi cơ quan thanh tra đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng dựa trên ấn bản đặc biệt của Viện tiêu chuẩn và công nghệ (số 800-53)
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang.pdf
Method: https://www.usaid.gov/reports-and-data/fisma-quarterly-reporting-update/fy2019-q3
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/reports-and-data/
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • FY2019_FISMAQuarterlyReport_Q3August_2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 196,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.