Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53921
Title: Công ước về thông báo sớm sự cố hạt nhân ( IAEA ) năm 1985, Việt Nam thông qua ngày 26/9/1986.
Keywords: Công ước
Sự cố hạt nhân
1985
Việt Nam
1986
Abstract: Công ước về thông báo sớm sự cố hạt nhân ( IAEA ) năm 1985, Việt Nam thông qua ngày 26/9/1986 đã đưa ra những vấn đề về sự thỏa thuận của các bên về việc thông báo sớm sự cố hạt nhân.
Issue Date: 1986-09-26
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 5 trang
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Công ước về thông báo sớm sự cố hạt nhân.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 68,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.