Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53933
Title: Nghiên cứu và phát triển các phương pháp nhận dạng cây dựa trên nhiều ảnh bộ phận của cây, có tương tác với người sử dụng
Authors: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Keywords: Phương pháp nhận dạng cây
Người sử dụng
Nhận dạng cây dựa trên nhiều ảnh bộ phận của cây
Abstract: Một phương pháp nhận dạng cây dựa trên ảnh lá nền phức tạp được đề xuất. Phương pháp đề xuất sử dụng phương pháp phân đoạn tương tác từ người dùng cho phép xác định vùng lá cần quan tâm. Các đặc trưng sau đó được trích chọn và biểu diễn bởi bộ mô tả đặc trưng nhân cải tiến. Các kết quả thực nghiệm trên các cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn khác nhau đã chỉ ra hiệu quả của phương pháp vượt qua nhiều phương pháp hiện đại dựa trên các đặc trưng được trích chọn thủ công.
Advisor: Lê Thị Lan, Hoàng Văn Sâm
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 27 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tom-tat-luan-an-tieng-viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom-tat-luan-an-tieng-anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Ban trich yeu luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 208,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin dua len mang bang tieng viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 274,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin dua len mang bang tieng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.