Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53937
Title: Phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên
Authors: Trần Đăng Huy
Keywords: Phát triển bền vững
Cây sắn
Bình Trị Thiên
Abstract: Luận án hệ thống hóa và góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững cây sắn. Luận án lựa chọn cách tiếp cận tổng hợp để đánh giá sự phát triển bền vững cây sắn trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. Khung phát triển bền vững cây sắn tiếp cận tổng thể, toàn diện đối với sự phát triển một cây trồng với sự hài hòa giữa các mục tiêu. Luận án cũng đánh giá được thực trạng phát triển bền vững cây sắn và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững cây sắn (ngành hàng sắn) ở khu vực Bình Trị Thiên (BTT) trên các mặt: kinh tế (năng suất, hiệu quả kinh tế, triển vọng mở rộng quy mô sản xuất); xã hội (tạo việc làm, thu nhập, giảm nghèo....) và môi trường (điều tra, phỏng vấn sâu về đánh giá ảnh hưởng của phát triển sản xuất sắn đến thoái hóa đất canh tác, ô nhiễm khu vực trồng và chế biến).
Advisor: Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 229 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toàn văn (Trần Đăng Huy).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. tom tat V&A (Trần Đăng Huy).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Thông tin những đóng mới LA (TV. Engl).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 343,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.