Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53941
Title: Bảo vệ quyền tác giả trong thương mại điện tử thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm Minh Huyền
Keywords: Quyền tác giả
Thương mại điện tử
Thực trạng
Giải pháp
Description: Tài liệu đề cập đến thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền tác giả trong thương mại điện tử tại Việt Nam; một số giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền tác giả trên nền tảng thương mại điện tử.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 7 (339)-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14043333-975e-46f5-a715-083a7da9c141.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.