Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53951
Title: Quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Phan Thùy Dương
Keywords: Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro tài chính
Doanh nghiệp xây dựng
Việt Nam
Thành phố Hà Nội
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp. Luận án đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính, đặc biệt đã phân tích rõ đặc điểm của ngành xây dựng ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu và tổng hợp những bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xây dựng (DNXD) trên thế giới, luận án đã rút ra bài học kinh nghiệm cho các DNXD Việt Nam.
Advisor: Nguyễn Thị Hà, Đỗ Thị Vân Trang
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 265 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN-PHANTHUYDUONG-HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN-PHANTHUYDUONG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 545,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thesis summary_Phan Thuy Duong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 722 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới-Phan Thùy Dương.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 281,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • New contribution_Phan Thuy Duong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 99,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.