Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53960
Title: Ứng dụng thương mại điện tử trong chuỗi cung ứng ngành Dệt may Việt Nam - Thực trạng và hướng phát triển
Authors: Phí Mạnh Cường
Keywords: Thương mại điện tử
Chuỗi cung ứng
Ngành dệt may
Dệt may
Description: Trong giai đoạn hiện nay, chuỗi cung ứng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao vị thế của các doanh nghiệp, của ngành trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với thế mạnh vượt trội của mình, thương mại điện tử sẽ đảm bảo thông tin trong chuỗi cung ứng được chính xác, đầy đủ và kịp thời. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào chuỗi cung ứng ngành Dệt may Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho Ngành phát triển bền vững, hiệu quả để Dệt may Việt Nam trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, hướng về xuất khẩu và có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Issue Date: 2018-07-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 11 trang
Source: Tạp chí Công thương
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • dee5a316-5c5d-450a-9f7d-4538462f1a40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 357,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.