Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53965
Title: Nghiên cứu căng thẳng khu vực tài chính tại Việt Nam
Authors: Vũ Thị Kim Oanh
Keywords: Căng thẳng khu vực
Khu vực tài chính
Việt Nam
Abstract: Luận án đã đánh giá thực trạng căng thẳng khu vực tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2005-2017, trong đó xem xét căng thẳng trong từng cấu phần của khu vực tài chính như thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, khu vực ngân hàng và thị trường ngoại hối, qua đó đã chỉ ra giai đoạn căng thẳng khu vực tài chính tại Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu đã xem xét tác động của căng thẳng khu vực tài chính đến nền kinh tế thực thông qua tác động đến đầu tư, tiêu dùng, tín dụng và tăng trưởng GDP của Việt Nam.
Advisor: Đỗ Thị Kim Hảo, Nguyễn Đỗ Quốc Thọ
Date Acquired: 2020-02-23
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 201 trang;; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-VUTHIKIMOANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLATS-VUTHIKIMOANH-TIENGVIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLATS-VUTHIKIMOANH-TIENGANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • OanhVu_Đóng góp mới của LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 104,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Oanh Vu_Contributions.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 34,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.