Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53966
Title: Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt Nam.
Authors: Vũ Thị Như Quỳnh
Keywords: Tái cấu trúc tài chính
Doanh nghiệp vận tải biển
Việt Nam
Vận tải biển
Abstract: Luận án đã nghiên cứu về kinh nghiệm tái cấu trúc tài chính từ các Cheabol Hàn Quốc và sự thất bại của Daewoo cũng như kinh nghiệm tái cấu trúc tài chính từ các DNNN ở Trung Quốc và sự thành công của công ty đóng tàu Phương Đông để từ đó rút ra bài học về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp Việt Nam. Luận án đã trình bày tổng quan các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết ở Việt Nam từ khái quát chung về các doanh nghiệp này, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành vận tải biển và tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển ở Việt Nam. Đặc biệt, luận án đã đánh giá thực trạng cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp vận tải biển qua quy mô và theo vốn sở hữu Nhà nước
Advisor: Bạch Đức Hiển, Đinh Văn Hải
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 229 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • FULL luan an (9 quyen bia cứng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT luan an 24 trang TV kho A5 (2 ban).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 503,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL moi tieng viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 348,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.