Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54040
Title: Quản lý công chức theo năng lực trong các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở Việt Nam
Authors: Phạm Đức Toàn
Keywords: Quản lý công chức
Cơ quan hành chính nhà nước
Cải cách hành chính
Việt Nam
Abstract: Luận án nghiên cứu tổng thể khung lý thuyết về quản lý công chức theo năng lực trong các cơ quan hành chính nhà nước. Từ khung lý thuyết tác giả đã nghiên cứu thực trạng quản lý công chức theo năng lực trên các nội dung quản lý như tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá, chế độ chính sách đối với công chức. Trên cơ sở thực trạng chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân.
Advisor: Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Bá Chiến
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 188 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt TV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 297,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tăt TA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 267,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang Thông tin mới.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 125,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trích yếu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 111,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.