Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54048
Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng định hướng nguồn bức xạ vô tuyến
Authors: Nguyễn Tuấn Minh
Keywords: Bức xạ vô tuyến
Nguồn bức xạ vô tuyến
Bức xạ
Abstract: Luận án đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng định hướng nguồn bức xạ vô tuyến, cụ thể như sau: - Đề xuất giải pháp định hướng 2D các nguồn bức xạ không tương quan sử dụng dàn ăng ten ULA-UCA và định hướng nhanh 1D các nguồn bức xạ tương quan sử dụng dàn ăng ten ULA với thuật toán PM cải tiến. - Đề xuất giải pháp định hướng 2D các nguồn bức xạ tương quan sử dụng dàn ăng ten chữ L trong điều kiện nhiễu màu Toeplitz đối xứng và dàn ăng ten ULA-ULA trực giao cùng tâm pha đối xứng trong điều kiện bất định thông tin tiên nghiệm số lượng nguồn bức xạ.
Advisor: Lê Thanh Hải, Nguyễn Trọng Lưu
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 140 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • ToanVan LuanAn NCS NguyenTuanMinh.pdf.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS NguyenTuanMinh_TiengViet.pdf.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat LuanAn NCS NguyenTuanMinh_English.pdf.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ThongTin KetLuanMoi LuanAn NCS NguyenTuanMinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 213,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeu LuanAn NCS NguyenTuanMinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 305,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.