Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54104
Title: Những nhân tố thuận lợi cho phát triển của ASEAN
Authors: Đặng Cẩm Tú
Keywords: Nhân tố
Phát triển
ASEAN
Abstract: Trong lịch sử quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ ở khu vực Đông Nam Á nó riêng, sự tồn tại và phát triển của ASEAN trong hơn 50 năm qua thường được viện dẫn để minh chứng cho sức sống dẻo dai của một mô hình hợp tác khu vực. Trong thời gian gần đây và những năm sắp tới, mô hình hợp tác mà ASEAN theo đuổi theo tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đang và sẽ diễn ra trong môi trường đối nội và đối ngoại ngày càng phức tạp và thách thức hơn, dưới tác động của các nhân tố khó đoán định và sự bất định ngày càng gia tăng trong tình hình nội bộ từng nước cũng như ở khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, ASEAN vẫn có những điều kiện thuận lợi, xuất phát từ cả bên trong và bên ngoài, để tiếp tục phát triển và phát huy vai trò của mình. Bài viết tập trung phân tích những nhân tố thuận lợi, trong bối cảnh các thách thức dường như nổi trội hơn, đối với triển vọng phát triển của ASEAN trong thời gian tới.
Issue Date: 2019-06
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6/ 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 6.19-B4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.