Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54114
Title: Thực trạng an ninh chính trị biên giới Việt Nam - Campuchia
Authors: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Xuân Hiệp
Keywords: Thực trạng
An ninh
Chính trị
Biên giới
Việt Nam
Campuchia
Abstract: Trong những năm gần đây, Việt Nam và Campuchia tích cực gia tăng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó nồi bật là quan hệ an ninh chính trị. Nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, Chính phủ hai nước cùng với các bộ, ban ngành, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới đã ký kết nhiều thuận hợp tác để đảm bảo an ninh, chính trị khu vực biên giới. Bài viết tập trung phân tích tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới cũng như thực trạng hợp tác giữa hai nước, đồng thời đưa ra những giải pháp nhầm đảm bảo an ninh chính trị đường biến giới Việt Nam - Campuchia.
Issue Date: 2019-07
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 07/ 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 7.19-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.