Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54119
Title: Sự can thiệp của Mỹ vào chính sách hòa bình, trung lập ở Campuchia giai đoạn 1954-1970
Authors: Nguyễn Minh Sơn
Keywords: Can thiệp
Mỹ
Chính sách
Hòa bình
Trung lập
Camphuchia
1954-1970
Abstract: Sau Hiệp định Genève 1954 về Đông Dương, Campuchia quyết tâm theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập dưới sự lãnh đạo của Sihanouk.Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ dính líu và sa lầy ở Việt Nam, Sihanouk từ chối đi theo Mỹ chống lại phong trào cách mạng Việt Nam. Ngược lại, Sihanouk ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và đồng ý để Đường mòn Hồ Chí Minh tiếp nối vào lãnh thổ Campuchia, Việt Nam được sử dụng cảng Sihanouk-Viỉle trong việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ vào chiến trường miền Nam, cho phép lực lượng cách mạng đóng quân trên lãnh thổ Campuchia. Chính sách của chiến Sihanouk, gây ra nhiều khó khăn và trở ngại cho việc triển khai các chiến lược của Mỹ ở Việt Nam. Do đó, loại bỏ Sihanouk xóa nền hòa bình, trung lập của Campuchia luôn gắn với chính sách của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Bài viết góp phần làm rõ âm mưu của Mỹ đối với Campuchia giai đoạn 1954 - 1970.
Issue Date: 2019-07
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Ðông Nam Á, số 7/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA7.19-B8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.