Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54134
Title: Vấn đề giành độc lập và xác lập toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia ở Indonesia qua cách tiếp cận đối sánh với Việt Nam.
Authors: Bùi Văn Ban
Keywords: Giành độc lập
Lãnh thổ
Quốc gia
Indonesia
Xác định chủ quyền lãnh thổ
Việt Nam
Abstract: Nếu vận dụng thang phân loại quốc gia của James Goldsmith (theo đó, các giới được phân thành ba loại hình: quốc gia dân tộc, nhà nước giả tạo và vùng đất có dân cư sinh sống thì đến nay, Indonesia vẫn là "nhà nước giả tạo", trong khi đó Việt Nam có thể được coi là "quốc gia dân tộc". Tại sao Cộng hòa Indonesia và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời cùng thời điểm và đều trải qua qua hàng chục năm mới củng cố được nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước như nhau nhưng đến nay lại có kết quả phân loại khác nhau như vậy? Những kiến giải trong bài viết này phần nào giải đáp được câu hỏi trên.
Issue Date: 2019-09
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9/2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á năm 2019.
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA9.19-B1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.