Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54140
Title: Các nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Myanmar từ năm 1991 đến năm 2015
Authors: Phan Thị Châu
Keywords: Nhân tố
Chính sách đối ngoại
Đối ngoại
Ấn độ
Myanmar
Abstract: Những biến động của tình hình thế giới, khu vực và nội tại Ấn Độ vào những thập niên cuối của thế kỷ XX đã tác động và tạo nên những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Trong đó, đáng chú ý là chính sách của Ấn Độ đối với Myanmar đã có sự thay đổi rõ rệt, từ việc ủng hộ phe đối lập sang hợp tác với chính quyền quân sự Myanmar. Bài viết sẽ làm rõ những nhân tố tác động tạo nên sự thay đổi trong chính sách của Ấn Độ đối với Myanmar từ năm 1991 đến năm 2015 (khi Liên đoàn 1. Quốc gia vì dân chủ-NLD lên nắm quyền Myanmar) cho đến nay.
Issue Date: 2019-09
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 9/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA9.19-B5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.