Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54149
Title: Chính sách của Thái Lan đối với người Việt Nam tản cư giai đoạn 1950 -1975.
Authors: Trần Thị Nhẫn
Keywords: Chính sách
Thái Lan
Việt Nam
Người tản cư
Abstract: Giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, trong khi các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước thực dân và tư bản phương Tây thì Thái Lan vẫn giữ được nền độc lập, hòa bình. Trong bối cảnh đó, Thái Lan phải đón nhận làn sóng di dân từ các quốc gia lân cận - đang phải chịu ách cai trị, đàn áp của thực dân, đế quốc - như một sự tất yếu khách quan. Chính sách của chính phủ Thái Lan đối với ngoại kiều hoàn toàn phụ thuộc vào chính phủ cầm quyền và chế độ chính trị của quốc gia có cư dân đến sinh sống trên đất nước Thái Lan. Giai đoạn 1950-1975, sự khác biệt về chế độ chính trị và mục đích phát triển quốc gia của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Thái Lan đã khiến cho Việt kiều gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống tại đất nước Thái Lan. Bài viết khái quát chính sách các nhân tố tác động đến chính sách của chính phủ Thái Lan đối với người tản cư Việt Nam giai đoạn 1950-1975.
Issue Date: 2019-10
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10/2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA10.19-B5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.