Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ Hoàng Mai
dc.date.issued2015
dc.identifier.other24208
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=24208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/54155-
dc.descriptionBài viết tìm hiểu về trường hành chính quốc gia I-TA-LI-A (SNA) về: Lịch sử hình thành, sứ mệnh và cơ cấu tổ chức của SNA; Bàn về chương trình đào tạo, bồi dưỡng của SNA; tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế của SNA.
dc.subjectHành chính
dc.subjectLịch sử hình thành
dc.subjectHành chính quốc gia
dc.subjectHoạt động
dc.subjectChương trình đào tạo
dc.subjectI-TA-LI-A
dc.subjectTrường hành chính quốc gia
dc.titleTrường Hành chính quốc gia I-TA-LI-A (SNA)
dc.typeBài trích
dc.coverage3 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 85005508799590251556265319561270152500.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 121,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.