Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ Hoàng Mai
dc.date.issued2015
dc.identifier.other24208
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=24208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/54155-
dc.descriptionBài viết tìm hiểu về trường hành chính quốc gia I-TA-LI-A (SNA) về: Lịch sử hình thành, sứ mệnh và cơ cấu tổ chức của SNA; Bàn về chương trình đào tạo, bồi dưỡng của SNA; tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế của SNA.
dc.description.abstractBài viết tìm hiểu về trường hành chính quốc gia I-TA-LI-A (SNA) về: Lịch sử hình thành, sứ mệnh và cơ cấu tổ chức của SNA; Bàn về chương trình đào tạo, bồi dưỡng của SNA; tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế của SNA.-
dc.subjectHành chính
dc.subjectLịch sử hình thành
dc.subjectHành chính quốc gia
dc.subjectHoạt động
dc.subjectChương trình đào tạo
dc.subjectI-TA-LI-A
dc.subjectTrường hành chính quốc gia
dc.titleTrường Hành chính quốc gia I-TA-LI-A (SNA)
dc.typeBài trích
dc.coverage3 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 85005508799590251556265319561270152500.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 121,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.