Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54166
Title: Việt Nam trong tư duy chiến lược của chính quyền B. Obama
Authors: Nguyễn Hà Trang
Keywords: Việt Nam
Tư duy
Chiến lược
Chính quyền
B. Obama
Tư duy chiến lược
Abstract: Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định vị Việt Nam trong tư duy chiến lược tổng thống B. Obama có thể kể đến bao gồm: (i) chính sách đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương, (ii) sự quan tâm đối với khu vực Đông Nam Á, (iii) vấn đề an ninh khu vực, cụ thể ở đây là vấn đề tranh chấp ờ Biển Đông. Trong tư duy chiến lược của mình, Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là một nhân tố có nhiều ý nghĩa trên các phương diện, trước hết là xuất phát từ nội lực phát triển của Việt Nam để tạo nên một vị thế trong khu vực, đồng thời vị trí mang tính "chiến lược" của Việt Nam, đặt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, quan hệ song phương giữa hai quốc gia được thúc đẩy một cách mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là minh chứng cho quá trình cụ thể hóa những đánh giá trong tư duy chiến lược của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong thực tiễn.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 5 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 5.19-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.