Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/54167
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra của thanh tra Chính phủ
Authors: Phạm Văn Phong
Keywords: Quản lý nhà nước
Thanh tra Chính phủ
Quản lý nhà nước về thanh tra
Thanh tra
Description: Bài viết bàn về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh tra của thanh tra Chính phủ và đưa ra giải pháp cho vấn đề này
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Coverage: 4 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 82211985864232409595042570084940940937.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 164,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.