Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54167
Title: Quan hệ chính trị - an ninh Việt Nam - Thái Lan (2009- 2016)
Authors: Kim Ngọc Thu Trang, Phạm Thị Bảo Yến
Keywords: Quan hệ chính trị
Chính trị
An ninh
Việt Nam
Thái Lan
Abstract: Quan hệ Việt Nam - Thái Lan chính thức được xác lập ngày 6/8/1976 trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Thái Lan Bhichai Rattacun. Kể từ đó, quan hệ hai nước trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, có lúc hợp tác tốt đẹp, có lúc đối đầu gay gắt. Cùng là thành viên của ASEAN, quan hệ Việt Nam - Thái Lan có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước và khu vực, đồng thời đóng vai trò nổi bật và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các xu thế phát triển quan hệ ở Đông Nam Á. Bài viết tìm hiểu cơ sở hình thành quan hệ Việt Nam và Thái Lan, những diễn tiến trong quan hệ chính trị hai nước từ 2009 đến 2016, từ đó rút ra những nhận định đánh giá và bài học kinh nghiệm thúc đẩy quan hệ chính trị Việt Nam - Thái Lan trong tương lai.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 5 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA 5.19-B4].pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.