Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54183
Title: Xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho cư dân vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình
Keywords: Sinh kế
Cư dân
Vườn quốc gia
Phong Nha - Kẻ Bàng
Quảng Bình
Abstract: Trên cơ sở kế thừa và phát triển có chọn lọc các nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực tiễn điển hình trong nước và ngoài nước, đồng thời kết hợp các đặc trưng về kinh tế, xã hội cộng đồng người dân vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, bài xây dựng mô hình lý thuyết sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm Vườn Quốc gừi Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng bình, nhằm tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu thực tiễn về sinh kế bền vững vùng đệm Vườn quốc gia.
Issue Date: 2019-02
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 02 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT2.19-B7-Sinh ke ben vung cho CD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.