Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54189
Title: Điều chỉnh tăng giá điện năm 2019: đảm bảo an ninh trong cung cấp và hướng tới sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
Authors: Bùi Xuân Hồi
Keywords: Điều chỉnh giá điện
Giá điện
An ninh
Năng lượng
Abstract: Bài viết đưa ra những phân tích các vấn đề xung quanh quyết định tăng giá của Chính phủ 8,36% trên cơ sở những đánh giá hiện trạng về cung cầu trong ngành điện, các đặc trưng kinh tế kỹ thuật, sự khác biệt trong sảri xuất kinh doanh điện năng đê từ đó có những khuyến nghị hợp lý cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và người tiêu dùng trong mục tiêu đảm bảo an ninh trong cung cấp điện năng và sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng.
Issue Date: 2019-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 03 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT3.19-B6-Tăng gia dien 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.