Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54191
Title: Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Kiên Giang
Authors: Vòng Thình Nam
Keywords: Tiềm năng du lịch
Du lịch
Du lịch Kiên Giang
Kiên Giang
Abstract: Nghiên cứu này phân tích điều kiện và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Kiên Giang, từ đó đưa ra những giải pháp khả thi, phù hợp với những đặc điểm lãnh thổ nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ giá trị văn hóa của cộng đồng góp phần phát triển du lịch, đóng góp vào sự ổn định và nâng cao kinh tế- xã hội hđịa phương.
Issue Date: 2019-03
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 03 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT3.19-B8-Tiem nang PTDL Ở KG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.