Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54192
Title: Các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn đảm bảo sự phát triển bền vững của địa phương
Authors: Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Thiện
Keywords: Dịch vụ
Hệ sinh thái
Vườn quốc gia Xuân Thủy
Rừng ngập mặn
Abstract: Bài viết lượng giá trị kinh tế của hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định. Thông tin về giá trị kinh tế của rừng ngập mặn là yếu tố đầu vào quan trọng phục vụ quản lý và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái, đồng thời giúp quản lý lựa chọn được các phương án sử dụng rừng ngập mặn có hiệu quả hướng tới phát triển bền vững.
Issue Date: 2019-03
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 03 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT3.19-B9-HST rung ngap man.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.