Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54214
Title: Mô hình chẩn đoán tổ chức: Trường hợp tổ chức hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Authors: Lê Thị Loan
Keywords: Mô hình chẩn đoán tổ chức
Tổ chức hành chính nhà nước
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Nghiên cứu này tổng hợp và xem xét cơ sở lý thuyết hệ thống các nghiên cứu về ODMs theo thời gian từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhấn mạnh ở Trung Quốc và Việt Nam. Đề xuất một ODM trong LGOs với 8 thành phần; làm phong phú thêm thang đo 8 thành phần cụ thể, theo đó Kết quả hoạt động của LGO tại Việt Nam được đo bằng 7 thành phần: (i) Lãnh đạo (ii) Mối quan hệ (iii) Khen thưởng, (iv) Thái độ đối với thay đổi, (v) Quản lý và truyền thông thông tin, (vi) Kiểm tra & giám sát – IS, (vii) Đồng thuận. Xác định một thành phần mới – Sự đồng thuận, một khía cạnh của yếu Văn hóa, là yếu tố chưa được đề cập trong các nghiên cứu về ODMs trước đây, và là yếu tố mang tính đặc trưng của ODM trong LGOs tại Việt Nam.
Advisor: Trần Kim Dung
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 258 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-LeThiLoan-Captruong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomtatLATS-LeThiLoan-Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 764,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomtatLATS-LeThiLoan-Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 556,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LeThiLoan-ThongtinLA-Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 324,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LeThiLoan-ThongtinLA-English.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 225,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.