Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54218
Title: Ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam
Authors: Trần Vương Thịnh
Keywords: Ngoại hối
Mức dự trữ
Ước lượng
Việt Nam
Abstract: Luận án nghiên cứu về dự trữ ngoại hối tối ưu và ba phương pháp chính ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của quốc gia gồm phương pháp đo lường theo kinh nghiệm, phương pháp dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối và phương pháp dựa vào chi phí – lợi ích của dự trữ ngoại hối. Luận án đã thực nghiệm ba phương pháp này cho Việt Nam và trên cơ sở này, luận án đã lựa chọn phương pháp phù hợp với Việt Nam ở giai đoạn hiện nay và có gợi ý chính sách tương thích cho cơ quan quản lý theo phương pháp được lựa chọn.
Advisor: Lê Phan Thị Diệu Thảo
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 308 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an hoan chinh_Tran Vuong Thinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an _Tieng Viet_Tran Vuong Thinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 414,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diem moi luan an_ Tieng Viet_Tran Vuong Thinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 20,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • New contribution_ English_Tran Vuong Thinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Summary of thesis _English_Tran Vuong Thinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 318,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.