Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54227
Title: Kinh nghiệm áp dụng APA trong chống chuyển giá của doanh nghiệp FDI Trung Quốc
Authors: Đỗ Thị Lan Anh
Keywords: Chuyển giả
APA
Doanh nghiệp
FDI
Trung Quốc
Doanh nghiệp FDI Trung Quốc
Chống chuyển giá
Abstract: Việc gia tăng số lượng doanh nghiệp FDI đầu tư vào Trung Quốc đã khiến tình hình chuyển giá ở nước này trở nên rất phức tạp. Đã có rất nhiều biện pháp cứng rắn và quyết liệt nhằm chống chuyên giá của doanh nghiệp FDI đã được Trung Quốc thực hiện, trong đó đến việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giả tính thuế đã và đang đem những hiệu quả cao, đặc biệt là đối với trường hợp mà cách thức quản lý thuê truyền thông bằng thanh tra, kiểm tra khó áp dụng.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 05 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT5.19-B5-KN ap dung APA, DN FDI, TQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.