Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54245
Title: Sự hòa nhập của kiến trúc thuộc địa Pháp với các thuộc tính đô thị Huế
Authors: Dư Tôn Hoàng Long
Keywords: Sự hòa nhập
Kiến trúc
Thuộc địa Pháp
Huế
Đô Thị
Abstract: Đề tài phát hiện, làm rõ những đặc trưng, khác biệt của kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế trên cơ sở xem xét các yếu tố tác động, bối cảnh lịch sử và so sánh với các đô thị Việt Nam khác cùng chịu ảnh hưởng của người Pháp trong thời kỳ thuộc địa. Huế là kinh đô của triều Nguyễn trong giai đoạn thuộc địa, tập trung các tinh hoa của kiến trúc Việt, do đó, sự “va chạm” và tiếp xúc giữa 2 nền kiến trúc đã làm kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế có những sự khác biệt so với các đô thị khác. Với bối cảnh lịch sử như vậy, người Pháp đã có những cách thức ứng xử riêng với Huế. Luận án đã so sánh các đặc điểm đô thị thuộc địa của Huế với các đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng về cách thức thiết lập địa điểm, hình thái đô thị, cảnh quan, phong cách kiến trúc chủ yếu và biểu hiện hòa nhập, từ đó làm nổi bật những nét riêng biệt của kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế.
Advisor: Khuất Tân Hưng, Ngô Doãn Đức
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 198 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toan van luan an - NCS Du Ton Hoang Long.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 7,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tom tat tieng Viet - NCS Du Ton Hoang Long.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Tom tat tieng Anh - NCS Du Ton Hoang Long.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 440,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Thong tin dong gop moi tieng Viet - NCS Du Ton Hoang Long.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 122,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. Thong tin dong gop moi tieng Anh - NCS Du Ton Hoang Long.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 90,17 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.