Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54247
Title: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng tính chất màng nirconi oxit kết hợp với silan tiền xử lý cho sơn phủ trên thép
Authors: Nguyễn Văn Chi
Keywords: Sơn phủ trên thép
Màng nirconi oxit
Silan
Tiền xử lý
Abstract: Luận án đề xuất cơ chế quá trình hình thành màng và đánh giá đặc trưng về hình thái, thành phần, điện hóa và liên kết của lớp màng kép Silan trên nền thép. Luận án làm cơ sở cho việc phát triển công nghệ chế tạo màng xử lý bề mặt thép cho sơn phủ thân thiện môi trường tại Việt Nam.
Advisor: Phạm Trung Sản, Tô Thị Xuân Hằng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 133 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện KHCN, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án Cấp HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án - Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án - Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Đóng góp mới NCS Chi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 255,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.