Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54255
Title: Nghiên cứu chế tạo hệ vi cảm biến điện hoá trên cơ sở polyme dẫn biến tính để ứng dụng trong y sinh và môi trường
Authors: Nguyễn Hải Bình
Keywords: Chế tạo hệ vi cảm biến điện hoá
Cảm biến điện hóa
Polyme dẫn biến tính
Môi trường
Y sinh
Abstract: Luận án đã xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo thành công các vi điện cực điện hóa tích hợp (gồm 3 điện cực trên cùng 1 chíp: điện cực làm việc và điện cực đối là Pt, điện cực so sánh là Ag/AgCl) bằng công nghệ vi điện tử và công nghệ vi cơ điện tử.
Advisor: Trần Đại Lâm
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 180 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan an TSKHVL-Nguyen Hai Binh-2020.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an-Tieng Viet- (NHBinh)-final.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 940,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an-Tieng Anh- (NHBinh).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 627,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tinh moi-Viet.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 859,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tinh moi-Eng.PDF
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 748,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.