Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54256
Title: Ứng dụng chỉ thị phân tử để cải thiện tỉ lệ bạc bụng trên các giống lúa cao sản
Authors: Trương Ánh Phương
Keywords: Ứng dụng chỉ thị phân tử
Tỷ lệ bạc bụng
Bạc bụng
Lúa cao sản
Abstract: Chọn lọc bố mẹ cho việc lai tạo giống lúa có tỉ lệ bạc bụng thấp trên các bộ giống lúa cao sản tại Đồng bằng sông Cửu Long. (i) Đánh giá kiểu hình: Thu thập các bộ giống lúa cao sản làm vật liệu lai, bao gồm một số dòng/giống lúa ít bạc bụng và một số dòng/giống lúa có tiềm năng năng suất nhưng bị bạc bụng nhiều; Đánh giá độ bạc bụng trên các bộ giống lúa cao sản; Phân nhóm đa dạng di truyền kiểu hình của bộ giống lúa vật liệu lai. (ii) Đánh giá kiểu gen: Đánh giá kiểu gen tính trạng không bạc bụng trên hạt gạo của vật liệu nguồn thông qua chỉ thị phân tử SSR và indel. (iii) Chọn bố mẹ cho lai tạo giống lúa có độ bạc bụng thấp: Các giống lúa bố mẹ được chọn lọc dựa trên sự kết hợp giữa đánh giá kiểu hình và đánh giá kiểu gen.
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Ấn, Nguyễn Thị Lang
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 143 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phuong_TOAN VAN LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 4,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuong_ TOM TAT LUAN AN tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuong_TOM TAT LUAN AN tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 816,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin va let luan moi cua LA tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin va ket luan moi cua LA tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.