Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54257
Title: Nghiên cứu bệnh viêm ruột do Parvovirus trên chó tại một số tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn Thị Yến Mai
Keywords: Bệnh viêm ruột do Parvovirus trên chó
Parvovirus
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Chó
Abstract: Luận án bao gồm 4 nội dung nhằm xác định tỷ lệ nhiễm bệnh viêm ruột do Canine Parvovirus type 2 (CPV-2) trên chó bệnh điều trị tại một số tỉnh thành của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), xác định genotype của CPV-2 gây bệnh trên chó; xác định và đánh giá độ tương đồng về đặc điểm di truyền học phân tử của genotype của CPV-2 thực địa (ĐBSCL) gây bệnh viêm ruột trên chó với các genotype của CPV-2 trên ngân hàng gene (Genbank); với các genotype của CPV-2 trong vaccine trên ngân hàng gene của NCBI và đánh giá khả năng bảo hộ của vaccine Parvovirus trên chó đang lưu hành tại một số tỉnh thành của ĐBSCL.
Advisor: Trần Ngọc Bích
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 176 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LATS (6).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA Tieng Viet (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 385,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LA Tieng Anh (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 263,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin LA Tieng Viet (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 269,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin LA Tieng Anh (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 33,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.