Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54259
Title: Nghiên cứu hiệu quả giữ nước của rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường đối với hồ thủy điện ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Phúc Thọ
Keywords: Hiệu quả giữ nước
Dịch vụ môi trường
Hồ thủy điện
Việt Nam
Abstract: Luận án xác định được đặc điểm của các lưu vực; Xác định được vai trò và giá trị giữ nước của rừng trong mùa khô; Xây dựng được khung giá trị dịch vụ giữ nước của rừng theo nguồn gốc, loại rừng và trạng thái rừng ở vùng hồ thủy điện; Luận án đề xuất được mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với một số cơ sở sản xuất thủy điện ở Việt Nam. Hỗ trợ cho các nhà quản lý trong việc lập quy hoạch, kế hoạch và tính toán mức chi trả DVMTR phù hợp với thực tế tại cơ sở giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam
Advisor: Trần Quang Bảo
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 121 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Lâm nghiệp
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • LuanAn - ncs.NguyenPhucTho_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomtatLuanAn (TiengViet) - ncs.NguyenPhucTho_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 500,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomtatLuanAn (TiengAnh) - ncs.NguyenPhucTho_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 301,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.