Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54260
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng cháy cho rừng Thông ba lá (Pinus kesiya) tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng
Authors: Lê Văn Hương
Keywords: Vườn quốc gia Bidoup
Giải pháp
Phòng cháy
Rừng Thông ba lá
Thông ba lá
Abstract: Luận án đã xác định được 288 loài thực vật có mạch ở nhiều dạng sống khác nhau tham gia vào thành phần của vật liệu cháy của rừng thông ba lá ở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Luận án đã xây dựng được các mô hình toán học thể hiện các mối quan hệ giữa các thành phần của vật liệu cháy từ tổng khối lượng vật liệu (M), khối lượng vật liệu khô (m1), khối lượng vật liệu tươi (m2), hệ số khả năng bắt cháy của VLC (K), thời gian cháy hết của VLC (Tc) và tỷ lệ phần trăm cháy hết của VLC (Pc) làm cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp phòng cháy rừng tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.
Advisor: Bế Minh Châu, Trần Ngọc Hải
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 147 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Lâm nghiệp
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan An - ncs.LeVanHuong_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtatluanan(tiengviet)_ncs.LeVanHuong_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtatluanan(tienganh)_ncs.LeVanHuong_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 893,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.