Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54265
Title: Quản lý rủi ro trong nuôi tôm ven biển tỉnh Nam Định
Authors: Nguyễn Thị Minh Thu
Keywords: Quản lý rủi ro
Nuôi tôm
Nam Định
Ven biển
Abstract: Rủi ro và bất định đều rất gần nhau và khó phân biệt được ranh giới chính xác giữa chúng bởi cái gọi là không rõ ràng. Quản lý rủi ro trong nuôi tôm ven biển là những nỗ lực để nhận diện và kiểm soát các vấn đề bên trong (nguồn lực…) và bên ngoài (chính sách, môi trường tự nhiên, thiên tai…) của các nông trại nuôi tôm ven biển hướng tới giảm thiểu thiệt hại.
Advisor: Trần Đình Thao
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 232 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTNN - LA - Nguyen Thi Minh Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTNN - TTLA - Nguyen Thi Minh Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 735,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Nguyen Thi Minh Thu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 92,9 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.