Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54272
Title: Nghiên cứu áp dụng quản lý nhà nước trong phát triển du lịch của huyện Nam Giang
Authors: Nguyễn Văn Phi
Keywords: Nghiên cứu
Quản lý
Nhà nước
Du lịch
Nam Giang
Phát triển du lịch
Abstract: Nam Giang là huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Nam với nhiều danh lam thắng cảnh, có cộng đồng người dân tộc thiểu số với nhiều bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo được lưu giữ khá nguyên bản. Tuy nhiên, phát triển du lịch Nam Giang còn mới mẻ so với địa phương khác, việc hoạch định cũng như triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các chính sách phát triển du lịch trên địa bàn huyện còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Bài viết phân tích thực trạng hoạch định, triển khai thực hiện và kiểm tra, kiểm soát chính sách phát triển du lịch trên địa bàn huyện Nam Giang, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 06 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT6.19-B8-QLNN, PTDL,huyen NG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.