Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54283
Title: Thực thi các Điều ước quốc tế trong kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam
Authors: Lê Mai Thanh
Keywords: Môi trường
Điều ước Quốc tế
Ô nhiễm môi trường
Biển
Việt Nam
Môi trường biển
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng ô nhiễm môi trường biển và nhu cầu kiểm soát ô nhiễm bằng pháp luật quốc tế. Bài viết cũng phân tích các nguyên tắc và biện pháp kiểm soát ô nhiêm ghi nhận trong pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia; trên cơ sở đó, đánh giá mức độ nội luật hóa và thực thi nghĩa vụ đã cam kết của Việt Nam và đưa ra giải pháp tăng cường thực thi cam kết quốc tế đó.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
 • NNPL 8.19-B9 Thuc thi DUQT kiem soat o nhiem mt bien.mets.xml
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,17 kB

  • Format : XML

 • Thumbnail
 • NNPL 8.19-B9 Thuc thi DUQT kiem soat o nhiem mt bien.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 17,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.