Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54315
Title: Lựa chọn các biện pháp kỹ thuật thích hợp tăng năng suất đậu tương đông cho vùng đất thấp tại tỉnh Thanh Hóa
Authors: Đoàn Văn Lưu
Keywords: Biện pháp kỹ thuật
Năng suất
Đậu tương đông
Vùng đất thấp
Thanh Hóa
Abstract: Nội dung nghiên cứu gồm: (1) Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên và tình hình sản xuất đậu tương vụ Đông ở tỉnh Thanh Hóa; (2) Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển trong điều kiện ngập úng của một số giống đậu tương Đông trong nhà lưới có mái che và ngoài đồng ruộng ở tỉnh Thanh Hóa; (3) Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật mới và xây dựng mô hình trình diễn sản xuất đậu tương Đông cho vùng đất thấp trồng 2 vụ lúa đạt năng suất cao của tỉnh Thanh Hóa.
Advisor: Vũ Đình Chính, Vũ Quang Sáng
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 276 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • KHCT - LA - Doan Van Luu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KHCT - TTLA - Doan Van Luu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 657,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Doan Van Luu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 88,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.