Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54316
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ
Authors: Uỷ ban Tài chính - Ngân sách
Keywords: 1752/BC-UBTCNS14
Báo cáo
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Tài chính công
Ngân sách Nhà nước
Kiểm toán Nhà nước
Quản lý
Mỹ
Kiểm toán
Abstract: Đoàn công tác nghiên cứu, khảo sát từ ngày 28-8 đến 9-9-2019 nhằm nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công, ngân sách NN và kiểm toán NN. Báo cáo khái quát hoạt động của đoàn và kết quả làm việc tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Issue Date: 2019-10-07
Type: Báo cáo
Extent: 12 trang A4, pdf.
Method: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1752UBTCNS14.HanQuoc.Hoaky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.