Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54317
Title: Báo cáo kết quả Đoàn công tác của Uỷ ban Tư pháp tại Liên bang Nga và Cộng hoà Ba Lan
Authors: Uỷ ban Tư pháp
Keywords: 2067/BC-UBTP14
Thi hành án
Xây dựng pháp luật
Giám định tư pháp và hoà giải
Nga
Ba Lan
Abstract: Báo cáo chuyến công tác của đoàn từ ngày 20 đến 29 /6/2019 gồm các hoạt động của đoàn tại Liên bang Nga và Ba Lan với kết quả nghiên cứu khảo sát của đoàn đạt được tại 2 nước này.
Issue Date: 2019-07-31
Type: Báo cáo
Extent: 20 tr.,pdf.
Method: Uỷ ban Tư pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2067-BC-UBTP14-Nga.Ba Lan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 31,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.