Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54328
Title: Một số vấn đề về quyền tiếp cận thông tin của cổ đông trong công ty cổ phần
Authors: Vũ Quang, Nguyễn Văn Lâm
Keywords: Quyền tiếp cận thông tin
Cổ đông
Công ty cổ phần
Tiếp cận thông tin
Abstract: Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản và quan trọng của cố đông trong công ty cổ phần. Theo đó, cổ đông có quyền được đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty để thực hiện việc theo dõi giám sát với tư cách là chủ sở hữu công ty. Bài viết phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tiếp cận thông tin của cổ đông trong, công ty cổ phần, qua đó chỉ ra những vấn đề mà pháp luật doanh nghiệp Việt Nam cần hoàn thiện.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 07 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL7.19-B5-Q tiep can thong tin co dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.