Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54330
Title: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mô hình đánh giá tín nhiệm xã hội (scs) ở Trung Quốc và tác động đối với quyền con người
Authors: Nguyễn Văn Quân, Bùi Phú Châu
Keywords: Ứng dụng
Trí tuệ
Nhân tạo
Tín nhiệm
Xã hội
Trí tuệ nhân tạo
Trung Quốc
Quyền con người
Abstract: Trí tuệ nhân tạo được sử dụng ngay càng phổ biến trong quản lý nhà nước như một công cụ nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Tuy nhiên, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý cũng có thể tạo ra những nguy cơ và thách thức đối với quyền con người. Bài viết phân tích một số tác động của trí tuệ nhân tạo đối với quyền con người ở Trung Quốc, thông qua mô hình đánh giá tín nhiệm xã hội.
Issue Date: 2019-07
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 07 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL7.19-B9-UD tri tue nhan tao dgia tin nhiem XH o TQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.