Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54336
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorILO, Tổ chức Lao động quốc tế-
dc.date.issued2020-03-30-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54336-
dc.description.abstractHiện tượng căng thẳng do nhiệt độ liên quan tới nhiệt lượng nhận được chạm tới mức mà cơ thể có thể bị suy giảm sức khoẻ. Đó là một trong những hậu quả lớn của sự nóng lên toàn cầu. Đến năm 2030, tương đương với hơn 2% tổng số giờ làm việc trên toàn thế giới dự kiến sẽ bị mất hàng năm, vì quá nóng để làm việc hoặc do công nhân phải làm việc với tốc độ chậm hơn. Báo cáo này cho thấy tác động của sự căng thẳng do nhiệt độ gây ra đối với năng suất và tình trạng việc làm với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Báo cáo trình bày các giải pháp sáng tạo dựa trên cơ sở đối thoại xã hội để thúc đẩy sự an toàn và cải thiện sức khỏe nghề nghiệp cho các nhóm công nhân dễ bị ảnh hưởng.-
dc.format.extent98 trang, pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherilo.orgvi
dc.rightshttp://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htmvi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectLabourvi
dc.subjectLao độngvi
dc.subjectProductivityvi
dc.subjectNăng suấtvi
dc.titleWorking on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent workvi
dc.title.alternativeLàm việc trên một hành tinh ấm hơn: Ảnh hưởng của căng thẳng do nhiệt đến năng suất và tình trạng việc làmvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodhttp://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm-
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_711919.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.